Σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (CHMP) για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμάκου Skyclarys®