Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει το ερευνητικό πρόγραμμα του ΑΠΘ και των ασθενών με Φρίντιx