Στρατηγικοί Στόχοι 2020-2023

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλο το Στρατηγικό πλαίσιο με τις Δράσεις και τους Στόχους του Συλλόγου για την περίοδο 2020-2023: