Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου είναι πενταμελές και η θητεία του διαρκεί 2 (δύο) χρόνια. Αποτελείται από γονείς ασθενών και ασθενείς.

Για το 2022-2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ως ακολούθως:

Βασίλης Καρατζιάς – Πρόεδρος

Χρυσάνθη Ζούβα – Αντιπρόεδρος

Θεοδόσης Λαπατάς – Γραμματέας

Θεοδώρα Γιουβρή – Ταμίας

Φίλιππος Ντινόπουλος – Μέλος

Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης: Ήρα Αλευρά