Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου είναι πενταμελές και η θητεία του διαρκεί 2 (δύο) χρόνια. Αποτελείται από γονείς ασθενών και ασθενείς.

Για το 2020-2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ως ακολούθως:

Βασίλης Καρατζιάς – Πρόεδρος

Χρυσάνθη Ζούβα – Αντιπρόεδρος

Γιώργος Φιλίππου – Γραμματέας

Εύη Τζόβα – Ταμίας

Χρήστος Σουσούνης – Μέλος

Γραμματειακή Υποστήριξη: Δώρα Γιουβρή