Υποστήριξη για την έγκριση φαρμακευτικού σκευάσματος για την ΑΦ