Προσωπικά δεδομένα

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του Ελληνικού Συλλόγου για την Αταξία του Φρίντριχ είναι ως επί το πλείστον ελεύθερη και ανώνυμη. Δηλαδή δεν χρειάζεται εγγραφή και γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, για την αποστολή μηνυμάτων στο Σύλλογο, χρειάζεται από πλευράς σας η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών δεδομένων, τα οποία χρησιμεύουν κυρίως για λόγους επικοινωνίας.

Τα στοιχεία που απαιτείται να γνωστοποιηθούν είναι τα εξής: Ονοματεπώνυμο και Ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου.

Τα δεδομένα αυτά σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα και δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πέραν της ολοκλήρωσης της επικοινωνίας σας με το Σύλλογο, εκτός κι αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή.