Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ RIDE ATAXIA-GLOBAL CHALLENGE 2021