Η Reata Pharmaceuticals ξεκινησε την υποβολή αίτησης νέου φαρμάκου(NDA) στον FDA των ΗΠΑ