Δωρεές – Δώρα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΑΞΙΑ ΤΟΥ ΦΡΙΝΤΡΙΧ

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΔΩΡΑ

  • ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΒΑΝ: GR31 0171 6080 0066 0814 8241 694
SWIFT CODE/BIC: PIRBGRAA

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΑΞΙΑ ΤΟΥ ΦΡΙΝΤΡΙΧ

ΑΜ:10661/21-05-2020

Αναλήψεως 7, 54643 Θεσσαλονίκη

Γραμματεία Συλλόγου: +30  2314 057 304

Email : info@hefaa.org

hefaa.org