Δημιουργία Ειδικής Μονάδας Νευρομυϊκών Παθήσεων για ενήλικες