Βιολογικό του ΑΠΘ: ‘Ετοιμοι να κατασκευάσουν οργανοειδή αντίγραφα καρδίας από βλαστοκύτταρα