Απολογιστικό Δελτίο Τύπου 1ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις Σπάνιες Παθήσεις